Kaszuby

Wypoczynek na Kaszubach, Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina w północnej Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi. Kaszuby są uznawane za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski - z tego względu często określane są mianem "Szwajcarii Kaszubskiej". Największe bogactwo Kaszub stanowią lasy oraz jeziora. Na czele stoi kompleks Jezior Wdzydzkich tzw. "Kaszubskie Morze". Malowniczo przeplatające się lasy, pola, łąki i jeziora, urozmaicona rzeźba terenu, urocze doliny rzeczne, czyste powietrze, cisza i spokój czynią Kaszuby naprawdę niesamowitym miejscem. , .

Kolegiata Kartuska

...

Kolegiata Kartuska jest pozostałością klasztornego Zakonu Kartuzów. Jej budowę rozpoczęto w 1381 roku. W swojej historii Kolegiata pełniła wiele funkcji, przez co nosiła różne miana. Ostatecznie po dzisiejsze czasy zachowuje nazwę kolegiackiego kościoła kartuskiego. Najciekawsze zachowane po dziś dzień elementy Kolegiaty to m.in. powstałe w ostatnim roku wieku XIV gotyckie wsporniki sklepienia. 9 z nich rzeźbione motywami roślinnymi, masek, lwów, hybryd i smoków, 8 ołtarzy - wśród nich gotycki, z 1444 roku, pełniący w zamierzchłych czasach rolę ołtarza głównego, barokowe stalle wzdłuż północnej i południowej ściany nawy kościoła. Warto także wspomnieć, że Kolegiata Kartuska jest jedynym kościołem w Kraju, w którym zachowały się w pierwotnym miejscu przeznaczenia, w prezbiterium, obicia ścienne ze złoconego kurdybanu datowane na 1685 rok. Na uwagę zasługuje również zegar w centrum balustrady chóru, który to wskazuje czas tylko jedną wskazówką, a jego wahadło zakończone jest figurką anioła śmierci z ruchomą kosą.

Sankruarium NMP w Sianowie

Sanktuarium Sianowskie położone jest w północnej części Szwajcarii Kaszubskiej. Od wieków słynie jako miejsce kultu Najświętszej Bogurodzicy, która tutaj pośród lasów, jezior i wzgórz wybrała sobie miejsce. Już, co najmniej od trzech tysięcy lat, ludzie mieszkają nad brzegami Jeziora Sianowskiego, czego dowodem są odkrycia archeologiczne. W czasach rzymskich, zdaniem niektórych badaczy, prowadził tędy międzynarodowy szlak handlowy. Ziemia Sianowska na przestrzeni lat ulegała wpływom niemieckim i polskim; leżała tez na pograniczu wyznań katolickiego i luterańskiego. Lud tutejszy pozostał wierny wierze katolickiej i skutecznie oparł się kilkuwiekowej germanizacji. W sposób szczególny czczona jest tu Maryja z Dzieciątkiem w postaci niewielkiej gotyckiej figurki.

Diabelski Kamień

Legenda mówi, że ongiś diabeł chcąc zniszczyć jeden z obiektów sakralnych stojących na tym terenie pochwycił głaz i leciał z nim do celu. W czarciego diabła uderzył w drodze Jasny Grom i diabeł kamień z rąk wypuścił. Gdy próbował ponownie podnieść kamień zaświeciło słońce, przed promieniami którego diabeł ukrył się wewnątrz kamienia dostając się tam poprzez otwór, który miejscowy duchowny wbił żelazny krzyż. Prawdopodobnie we wnętrzu kamienia diabeł siedzi po dziś dzień. Kamień opisany legendą jest jednym z największych głazów narzutowych na Kaszubach. Obwód kamienia wynosi ponad 13 metrów, a jego wysokość ponad 2 metry. Nieopodal Diabelskiego Kamienia przebiegała niegdyś wąskotorowa linia przemysłowa zdemontowana w latach 70tych.

.

Groty Mirachowskie

Ciekawostka geomorfologiczna będąca odkrywka geologiczna, z niezwykle interesującymi próżniami wykształconymi w utworach żwirowo-zlepieńcowych. W charakterze i budowie podobne do wstępnych partii Jaskini w Mechowie. Wielkość tego tworu natury stawia go raczej w rzędzie schronisk, jednak wśród okolicznych mieszkańców przyjęła się nazwa "Groty" ze względu na brak innych tego typu stanowisk w pobliżu, a przez analogię do grot Matki Boskiej Fatimskiej, które na Kaszubach często budowane są na terenie przykościelnym z polnego kamienia.

.

Bunkier Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski

W Lasach Mirachowskich znajdował się Bunkier Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski "Ptasia Wola", w którym ukrywali się partyzanci z okolicznych wiosek. Schron ten zbudowali leśniczy Jankowski i Kosomczak. Szerokość, jak również wysokość bunkra wynosi po 2,5 metra. Ściany zbudowano z grubych desek (85 cm), które wspierane były mocnymi stemplami. Również sufit wyłożono stemplami, a na nie położono deski. Natomiast na deskach ułożono równo darniny i dopiero na nie wysypano piach o grubości 80 cm. Do głównego wejścia prowadził wąski tunel, który dla bezpieczeństwa partyzantów został utworzony na wzór lisiej nory. Wszystkie prace wykonywane były nocą, aby nie wzbudzić podejrzeń

.

Kaszubski Park Miniatur

Kaszubski Park Miniatur to pierwszy tego typu park w województwie pomorskim. Motywem przewodnim parku są kaszubskie budowle w skali 1:25, między innymi osada kaszubska, latarnie morskie. Ponadto w parku zobaczyć można również obiekty z innych części Polski a także ze świata. Wśród nich są Statua Wolności, egipski Sfinks czy też Chrystus z Rio. Na terenie parku znajduje się punkt gastronomiczny, można również skorzystać z ogniska i grilla.

  • Kaszubski Park Miniatur
  • .

    Oltarz papieski w Sierakowicach

    ..

    .